Skip Ribbon Commands
Skip to main content

What's On

Manage PermissionsManage Permissions
Ucapan Teks Dan Gambar Kenangan Bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan NBD

​Ucapan Teks Dan Gambar Kenangan Bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia

Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam


ucapan_kenangan_bersama_kdymm_paduka_seri_baginda_sultan_dan_yang_di_pertuan_nbd_thumbnail.jpeg


Hantarkan teks ucapan awda berserta dengan gambar awda bersama

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

dengan memuat turun borang penyertaan dan hantarkan ke e-mail: urtv.rtb@gmail.com


Tarikh penghantaran dilanjutkan ke 22hb Julai 2020, 12.00 tengahari


Sila tekan untuk memuat-turun borang penyertaan:

BORANG_PENYERTAAN_UCAPAN_TEKS_DAN_GAMBAR_KENANGAN_BERSAMA_KDYMM_PADUKA_SERI_BAGINDA_SULTAN_DAN_YANG_DI_PERTUAN_NBD.docx


Attachments